Bossy bez basy se vylíhly na jaře roku 2011. Dostala jsem nabídku zahrát si v brněnském klubu Leitnerova. Oslovila jsem Honzu Vašinu a po našem společném recitálu jsme se oba nadchli pro vzájemnou spolupráci a Bossy bez basy byly na světě. Týž rok jsme získali Autorskou Portu v Ústí nad Labem za píseň O folku blues.
Toto uskupení nám dává prostor na chvíli vyklouznout ze zajetých hudebních kolejí. Honza působí v několika různo-žánrových formacích, mimo jiné také spolupracuje s Petrem Bende a Jiřím Pavlicou (deska Mys Dobré naděje, skupina MiniMaxband aj.).

Z muziky máme oba radost a tu s velkým potěšením předáváme našim posluchačům.